Thương hiệu

-

Dung lượng ổ cứng

-

Chuẩn cắm

-

Ổ Cứng HDD

HDD Western Blue 500Gb SATA3 7200rpm

880.000 ₫

Bảo hành: 24 tháng

Mô tả:

- Dung lượng: 500Gb - Tốc độ quay: 7200rpm - Bộ nhớ Cache: 32Mb - Chuẩn giao tiếp: SATA3 - Kích thước: 3.5Inch

HDD Western Blue 1Tb SATA3 7200rpm

1.030.000 ₫

Bảo hành: 24 tháng

Mô tả:

- Dung lượng: 1Tb - Tốc độ quay: 7200rpm - Bộ nhớ Cache: 64Mb - Chuẩn giao tiếp: SATA3 - Kích thước: 3.5Inch

HDD Western Blue 2Tb SATA3 5400rpm

1.450.000 ₫

Bảo hành: 24 tháng

Mô tả:

- Dung lượng: 2Tb - Tốc độ quay: 5400rpm - Bộ nhớ Cache: 64Mb - Chuẩn giao tiếp: SATA3 - Kích thước: 3.5Inch

HDD Western Blue 3Tb SATA3 5400rpm

2.300.000 ₫

Bảo hành: 24 tháng

Mô tả:

- Dung lượng: 3Tb - Tốc độ quay: 5400rpm - Bộ nhớ Cache: 64Mb - Chuẩn giao tiếp: SATA3 - Kích thước: 3.5Inch

HDD Western Blue 4Tb SATA3 5400rpm

2.650.000 ₫

Bảo hành: 24 tháng

Mô tả:

- Dung lượng: 4Tb - Tốc độ quay: 5400rpm - Bộ nhớ Cache: 64Mb - Chuẩn giao tiếp: SATA3 - Kích thước: 3.5Inch

HDD Western Blue 6Tb SATA3 5400rpm

4.550.000 ₫

Bảo hành: 24 tháng

Mô tả:

- Dung lượng: 6Tb - Tốc độ quay: 5400rpm - Bộ nhớ Cache: 256Mb - Chuẩn giao tiếp: SATA3 - Kích thước: 3.5Inch

HDD Western Black 1Tb SATA3 7200rpm

1.990.000 ₫

Bảo hành: 60 tháng

Mô tả:

- Dung lượng: 1Tb - Tốc độ quay: 7200rpm - Bộ nhớ Cache: 64Mb - Chuẩn giao tiếp: SATA3 - Kích thước: 3.5Inch

HDD Western Black 2Tb SATA3 7200rpm

3.300.000 ₫

Bảo hành: 60 tháng

Mô tả:

- Dung lượng: 2Tb - Tốc độ quay: 7200rpm - Bộ nhớ Cache: 64Mb - Chuẩn giao tiếp: SATA3 - Kích thước: 3.5Inch

HDD Western Black 4Tb SATA3 7200rpm

5.200.000 ₫

Bảo hành: 60 tháng

Mô tả:

- Dung lượng: 4Tb - Tốc độ quay: 7200rpm - Bộ nhớ Cache: 256Mb - Chuẩn giao tiếp: SATA3 - Kích thước: 3.5Inch

HDD Western Red 1Tb SATA3 5400rpm

1.550.000 ₫

Bảo hành: 36 tháng

Mô tả:

- Dung lượng: 1Tb - Tốc độ quay: 5400rpm - Bộ nhớ Cache: 64Mb - Chuẩn giao tiếp: SATA3 - Kích thước: 3.5Inch

HDD Western Red 2Tb SATA3 5400rpm

2.000.000 ₫

Bảo hành: 36 tháng

Mô tả:

Western Digital Caviar Red 2 TB (WD20EFRX) : Công nghệ IntelliPower. WD Red tối ưu cho hệ thống NAS. HDD 3.5 Inch (Ổ cứng Desktop) Vòng quay : 5400rpm Bộ nhớ đệm: 64MB cache SATA 3 : 6.0Gb/s

HDD Western Red 3Tb SATA3 5400rpm

2.600.000 ₫

Bảo hành: 36 tháng

Mô tả:

- Dung lượng: 3Tb - Tốc độ quay: 5400rpm - Bộ nhớ Cache: 64Mb - Chuẩn giao tiếp: SATA3 - Kích thước: 3.5Inch

HDD Western Red 4Tb SATA3 5400rpm

3.150.000 ₫

Bảo hành: 36 tháng

Mô tả:

- Dung lượng: 4Tb - Tốc độ quay: 5400rpm - Bộ nhớ Cache: 64Mb - Chuẩn giao tiếp: SATA3 - Kích thước: 3.5Inch

HDD Western Red 6Tb SATA3 5400rpm

5.050.000 ₫

Bảo hành: 36 tháng

Mô tả:

- Dung lượng: 6Tb - Tốc độ quay: 5400rpm - Bộ nhớ Cache: 64Mb - Chuẩn giao tiếp: SATA3 - Kích thước: 3.5Inch

HDD Western Red 8Tb SATA3 5400rpm

6.450.000 ₫

Bảo hành: 36 tháng

Mô tả:

- Dung lượng: 8Tb - Tốc độ quay: 5400rpm - Bộ nhớ Cache: 128Mb - Chuẩn giao tiếp: SATA3 - Kích thước: 3.5Inch

HDD Western Purple 1Tb SATA3 5400rpm

1.000.000 ₫

Bảo hành: 36 tháng

Mô tả:

- Dung lượng: 1Tb - Tốc độ quay: 5400rpm - Bộ nhớ Cache: 64Mb - Chuẩn giao tiếp: SATA3 - Kích thước: 3.5Inch

HDD Western Purple 2Tb SATA3 5400rpm

1.500.000 ₫

Bảo hành: 36 tháng

Mô tả:

- Dung lượng: 2Tb - Tốc độ quay: 5400rpm - Bộ nhớ Cache: 64Mb - Chuẩn giao tiếp: SATA3 - Kích thước: 3.5Inch

HDD Western Purple 3Tb SATA3 5400rpm

2.300.000 ₫

Bảo hành: 36 tháng

Mô tả:

- Dung lượng: 3Tb - Tốc độ quay: 5400rpm - Bộ nhớ Cache: 64Mb - Chuẩn giao tiếp: SATA3 - Kích thước: 3.5Inch

HDD Western Purple 4Tb SATA3 5400rpm

2.850.000 ₫

Bảo hành: 36 tháng

Mô tả:

- Dung lượng: 4Tb - Tốc độ quay: 5400rpm - Bộ nhớ Cache: 64Mb - Chuẩn giao tiếp: SATA3 - Kích thước: 3.5Inch

HDD Western Purple 6Tb SATA3 5400rpm

4.900.000 ₫

Bảo hành: 36 tháng

Mô tả:

- Dung lượng: 6Tb - Tốc độ quay: 5400rpm - Bộ nhớ Cache: 64Mb - Chuẩn giao tiếp: SATA3 - Kích thước: 3.5Inch