Thương hiệu

-

Dung lượng ổ cứng

-

Chuẩn cắm

-

Ổ Cứng HDD

Add to Cart

HDD Western Blue 500Gb SATA3 7200rpm

$880,000.00

Warranty: 24 month

Description:

- Dung lượng: 500Gb - Tốc độ quay: 7200rpm - Bộ nhớ Cache: 32Mb - Chuẩn giao tiếp: SATA3 - Kích thước: 3.5Inch

Add to Cart

HDD Western Blue 1Tb SATA3 7200rpm

$1,030,000.00

Warranty: 24 month

Description:

- Dung lượng: 1Tb - Tốc độ quay: 7200rpm - Bộ nhớ Cache: 64Mb - Chuẩn giao tiếp: SATA3 - Kích thước: 3.5Inch

Add to Cart

HDD Western Blue 2Tb SATA3 5400rpm

$1,450,000.00

Warranty: 24 month

Description:

- Dung lượng: 2Tb - Tốc độ quay: 5400rpm - Bộ nhớ Cache: 64Mb - Chuẩn giao tiếp: SATA3 - Kích thước: 3.5Inch

Add to Cart

HDD Western Blue 3Tb SATA3 5400rpm

$2,300,000.00

Warranty: 24 month

Description:

- Dung lượng: 3Tb - Tốc độ quay: 5400rpm - Bộ nhớ Cache: 64Mb - Chuẩn giao tiếp: SATA3 - Kích thước: 3.5Inch

Add to Cart

HDD Western Blue 4Tb SATA3 5400rpm

$2,650,000.00

Warranty: 24 month

Description:

- Dung lượng: 4Tb - Tốc độ quay: 5400rpm - Bộ nhớ Cache: 64Mb - Chuẩn giao tiếp: SATA3 - Kích thước: 3.5Inch

Add to Cart

HDD Western Blue 6Tb SATA3 5400rpm

$4,550,000.00

Warranty: 24 month

Description:

- Dung lượng: 6Tb - Tốc độ quay: 5400rpm - Bộ nhớ Cache: 256Mb - Chuẩn giao tiếp: SATA3 - Kích thước: 3.5Inch

Add to Cart

HDD Western Black 1Tb SATA3 7200rpm

$1,990,000.00

Warranty: 60 month

Description:

- Dung lượng: 1Tb - Tốc độ quay: 7200rpm - Bộ nhớ Cache: 64Mb - Chuẩn giao tiếp: SATA3 - Kích thước: 3.5Inch

Add to Cart

HDD Western Black 2Tb SATA3 7200rpm

$3,300,000.00

Warranty: 60 month

Description:

- Dung lượng: 2Tb - Tốc độ quay: 7200rpm - Bộ nhớ Cache: 64Mb - Chuẩn giao tiếp: SATA3 - Kích thước: 3.5Inch

Add to Cart

HDD Western Black 4Tb SATA3 7200rpm

$5,200,000.00

Warranty: 60 month

Description:

- Dung lượng: 4Tb - Tốc độ quay: 7200rpm - Bộ nhớ Cache: 256Mb - Chuẩn giao tiếp: SATA3 - Kích thước: 3.5Inch

Add to Cart

HDD Western Red 1Tb SATA3 5400rpm

$1,550,000.00

Warranty: 36 month

Description:

- Dung lượng: 1Tb - Tốc độ quay: 5400rpm - Bộ nhớ Cache: 64Mb - Chuẩn giao tiếp: SATA3 - Kích thước: 3.5Inch

Add to Cart

HDD Western Red 2Tb SATA3 5400rpm

$2,000,000.00

Warranty: 36 month

Description:

Western Digital Caviar Red 2 TB (WD20EFRX) : Công nghệ IntelliPower. WD Red tối ưu cho hệ thống NAS. HDD 3.5 Inch (Ổ cứng Desktop) Vòng quay : 5400rpm Bộ nhớ đệm: 64MB cache SATA 3 : 6.0Gb/s

Add to Cart

HDD Western Red 3Tb SATA3 5400rpm

$2,600,000.00

Warranty: 36 month

Description:

- Dung lượng: 3Tb - Tốc độ quay: 5400rpm - Bộ nhớ Cache: 64Mb - Chuẩn giao tiếp: SATA3 - Kích thước: 3.5Inch

Add to Cart

HDD Western Red 4Tb SATA3 5400rpm

$3,150,000.00

Warranty: 36 month

Description:

- Dung lượng: 4Tb - Tốc độ quay: 5400rpm - Bộ nhớ Cache: 64Mb - Chuẩn giao tiếp: SATA3 - Kích thước: 3.5Inch

Add to Cart

HDD Western Red 6Tb SATA3 5400rpm

$5,050,000.00

Warranty: 36 month

Description:

- Dung lượng: 6Tb - Tốc độ quay: 5400rpm - Bộ nhớ Cache: 64Mb - Chuẩn giao tiếp: SATA3 - Kích thước: 3.5Inch

Add to Cart

HDD Western Red 8Tb SATA3 5400rpm

$6,450,000.00

Warranty: 36 month

Description:

- Dung lượng: 8Tb - Tốc độ quay: 5400rpm - Bộ nhớ Cache: 128Mb - Chuẩn giao tiếp: SATA3 - Kích thước: 3.5Inch

Add to Cart

HDD Western Purple 1Tb SATA3 5400rpm

$1,000,000.00

Warranty: 36 month

Description:

- Dung lượng: 1Tb - Tốc độ quay: 5400rpm - Bộ nhớ Cache: 64Mb - Chuẩn giao tiếp: SATA3 - Kích thước: 3.5Inch

Add to Cart

HDD Western Purple 2Tb SATA3 5400rpm

$1,500,000.00

Warranty: 36 month

Description:

- Dung lượng: 2Tb - Tốc độ quay: 5400rpm - Bộ nhớ Cache: 64Mb - Chuẩn giao tiếp: SATA3 - Kích thước: 3.5Inch

Add to Cart

HDD Western Purple 3Tb SATA3 5400rpm

$2,300,000.00

Warranty: 36 month

Description:

- Dung lượng: 3Tb - Tốc độ quay: 5400rpm - Bộ nhớ Cache: 64Mb - Chuẩn giao tiếp: SATA3 - Kích thước: 3.5Inch

Add to Cart

HDD Western Purple 4Tb SATA3 5400rpm

$2,850,000.00

Warranty: 36 month

Description:

- Dung lượng: 4Tb - Tốc độ quay: 5400rpm - Bộ nhớ Cache: 64Mb - Chuẩn giao tiếp: SATA3 - Kích thước: 3.5Inch

Add to Cart

HDD Western Purple 6Tb SATA3 5400rpm

$4,900,000.00

Warranty: 36 month

Description:

- Dung lượng: 6Tb - Tốc độ quay: 5400rpm - Bộ nhớ Cache: 64Mb - Chuẩn giao tiếp: SATA3 - Kích thước: 3.5Inch