Danh mục

GAMES NET

Bàn Game 2017 (TG17- Pro F)

700.000 ₫

Bảo hành: 12 tháng

Mô tả:

Kích thước:W700xH730xD550

Mẫu mặt bàn

Liên hệ

Mẫu mặt bàn

Liên hệ

Bảo hành: 12 tháng

Mô tả:

Bàn Game 2015 (TG15)

780.000 ₫

Bàn Game 2015 (TG15)

780.000 ₫

Bảo hành: 12 tháng

Mô tả:

Mẫu bàn âm 2 cấp, hộp máy âm, cánh cửa gỗ melamin.

Bàn TG17 - 2 Cấp

740.000 ₫

Bàn TG17 - 2 Cấp

740.000 ₫

Bảo hành: 12 tháng

Mô tả:

Ghế chơi Game – Quán Net Start 1

1.950.000 ₫

Bảo hành: 12 tháng

Mô tả:

Giá sản phẩm chưa bao gồm VAT Mã sản phẩm: Star1

Ghế chơi Game – Quán Net Start 2 (LƯNG NGẢ - ĐỆM MÚT ĐÚC)

2.400.000 ₫

Bảo hành: 12 tháng

Mô tả:

Giá sản phẩm chưa bao gồm VAT Mã sản phẩm: Start 2

Ghế chơi Game – Quán Net Start 3 (LƯNG NGẢ - CHÂN XOAY)

2.880.000 ₫

Bảo hành: 12 tháng

Mô tả:

Giá sản phẩm chưa bao gồm VAT Mã sản phẩm : Start 3

Ghế chơi Game – Quán Net Start 4 (LƯNG NGẢ - ĐỆM MÚT ĐÚC)

3.880.000 ₫

Bảo hành: 12 tháng

Mô tả:

Giá sản phẩm chưa bao gồm VAT Mã sản phẩm: Start 4

Ghế chơi Game – Quán Net Start 5 (LƯNG NGẢ - ĐỆM MÚT ĐÚC)

2.200.000 ₫

Bảo hành: 12 tháng

Mô tả:

Giá sản phẩm chưa bao gồm VAT Mã sản phẩm: Start 5

Ghế chơi Game – Quán Net Start 6 (LƯNG NGẢ - CHÂN XOAY)

2.450.000 ₫

Bảo hành: 12 tháng

Mô tả:

Giá sản phẩm chưa bao gồm VAT Mã sản phẩm Start 6

Ghế chơi Game – Quán Net Start 7 (KHUNG ĐÚC - MÚT ĐÚC - KÈM GỐI ĐẦU)

1.250.000 ₫

Bảo hành: 12 tháng

Mô tả:

Giá sản phẩm chưa bao gồm VAT Mã sản phẩm Start 8

Ghế chơi Game – Quán Net Start 8 (KHUNG ĐÚC – CHÂN SẮT)

800.000 ₫

Bảo hành: 12 tháng

Mô tả:

Giá sản phẩm chưa bao gồm VAT Mã sản phẩm: Start 8

Ghế chơi Game – Quán Net Start 9 (KHUNG ĐÚC – CHÂN INOX)

900.000 ₫

Bảo hành: 12 tháng

Mô tả:

Giá sản phẩm chưa bao gồm VAT Mã sản phẩm: Start 9

Ghế chơi Game - Quán Net Start 10 (ĐỆM MÚT ĐÚC - LƯỚI CHỊU LỰC)

1.090.000 ₫

Bảo hành: 12 tháng

Mô tả:

Giá sản phẩm chưa bao gồm VAT Mã sản phẩm: Start 10