Danh mục

GAMES NET

Add to Cart

Bàn Game 2017 (TG17- Pro F)

$700,000.00

Warranty: 12 month

Description:

Kích thước:W700xH730xD550

Add to Cart

Mẫu mặt bàn

Contact

Warranty: 12 month

Description:

Bàn Game 2015 (TG15)

$780,000.00
Add to Cart

Bàn Game 2015 (TG15)

$780,000.00

Warranty: 12 month

Description:

Mẫu bàn âm 2 cấp, hộp máy âm, cánh cửa gỗ melamin.

Bàn TG17 - 2 Cấp

$740,000.00
Add to Cart

Bàn TG17 - 2 Cấp

$740,000.00

Warranty: 12 month

Description:

Add to Cart

Ghế chơi Game – Quán Net Start 1

$1,950,000.00

Warranty: 12 month

Description:

Giá sản phẩm chưa bao gồm VAT Mã sản phẩm: Star1

Add to Cart

Ghế chơi Game – Quán Net Start 2 (LƯNG NGẢ - ĐỆM MÚT ĐÚC)

$2,400,000.00

Warranty: 12 month

Description:

Giá sản phẩm chưa bao gồm VAT Mã sản phẩm: Start 2

Add to Cart

Ghế chơi Game – Quán Net Start 3 (LƯNG NGẢ - CHÂN XOAY)

$2,880,000.00

Warranty: 12 month

Description:

Giá sản phẩm chưa bao gồm VAT Mã sản phẩm : Start 3

Add to Cart

Ghế chơi Game – Quán Net Start 4 (LƯNG NGẢ - ĐỆM MÚT ĐÚC)

$3,880,000.00

Warranty: 12 month

Description:

Giá sản phẩm chưa bao gồm VAT Mã sản phẩm: Start 4

Add to Cart

Ghế chơi Game – Quán Net Start 5 (LƯNG NGẢ - ĐỆM MÚT ĐÚC)

$2,200,000.00

Warranty: 12 month

Description:

Giá sản phẩm chưa bao gồm VAT Mã sản phẩm: Start 5

Add to Cart

Ghế chơi Game – Quán Net Start 6 (LƯNG NGẢ - CHÂN XOAY)

$2,450,000.00

Warranty: 12 month

Description:

Giá sản phẩm chưa bao gồm VAT Mã sản phẩm Start 6

Add to Cart

Ghế chơi Game – Quán Net Start 7 (KHUNG ĐÚC - MÚT ĐÚC - KÈM GỐI ĐẦU)

$1,250,000.00

Warranty: 12 month

Description:

Giá sản phẩm chưa bao gồm VAT Mã sản phẩm Start 8

Add to Cart

Ghế chơi Game – Quán Net Start 8 (KHUNG ĐÚC – CHÂN SẮT)

$800,000.00

Warranty: 12 month

Description:

Giá sản phẩm chưa bao gồm VAT Mã sản phẩm: Start 8

Add to Cart

Ghế chơi Game – Quán Net Start 9 (KHUNG ĐÚC – CHÂN INOX)

$900,000.00

Warranty: 12 month

Description:

Giá sản phẩm chưa bao gồm VAT Mã sản phẩm: Start 9

Add to Cart

Ghế chơi Game - Quán Net Start 10 (ĐỆM MÚT ĐÚC - LƯỚI CHỊU LỰC)

$1,090,000.00

Warranty: 12 month

Description:

Giá sản phẩm chưa bao gồm VAT Mã sản phẩm: Start 10